Timevis med stengte veier, vogntog som kjørte seg fast, glatt føre. Det meste gikk galt da Stavåbrua ble stengt, og tungtrafikken mellom nord og sør på kort varsel ble sendt ut på Fylkesvei 30.

- Vi sendte ut alt tilgjengelig personell for å strø så fort vi fikk beskjeden om at Stavå bru ble stengt. Vi mener vi gjorde det det beste vi kunne når situasjonen ble som den ble. Alternativet hadde vært å stenge vegen. Det sier Endre Rudolfsen som er seksjonsleder i fylkeskommunens vegavdeling.

Andre krav til vedlikehold

I følge Rudolfsen ble det fortløpende vurdert hva som skulle gjøres med tanke på bruk av sand, varm sand, saltblandet sand og ren salting. Han minner også om at FV-30 har en annen driftsstandard enn hva E-6 har. Det betyr kort sagt at krav til vintervedlikehold er lavere på en fylkesvei enn på en europavei.

Fristen ble for kort

- Hadde vi fått beskjed om at Stavåbrua ble stengt tidligere kunne vi selvsagt kommet i gang tidligere med tiltak Sier Rudolfsen. Bakgrunnen for at denne avgjørelsen ble tatt ligger hos Vegvesenet og ikke hos oss. Vi rakk ikke å starte med strøing med den fristen vi fikk legger han til.

Ordføreren skal få svar

En av de som reagerte var fungerende ordfører i Røros Christian Elgaaen. Han har sendt et brev til fylkeskommunen der han ber dem gå gjennom rutinene for varsling og drift av FV-30 slik at dette ikke skjer flere ganger. Endre Rudolfsen lover at svaret kommer.

- Vi skal gi en forklaring på hva som skjedde de siste dagene, men kan ikke komme med en garanti, vær og trafikk kan endre seg raskt, så slike garantier blir umulig å gi.

Kunne ikke gjort så mye annet

Seksjonssjef Endre Rudolfsen har også forståelse for at lastebilnæringa opplevde situasjonen som krevende og beklager at det ble slik, men mener lite kunne vært gjort annerledes. - Utfra de forutsetningene vi hadde mener jeg entreprenørene gjorde det beste de kunne.