Riksantikvarens kulturminnepris for 2023 går til Forbondeunionen.

Riksantikvar Hanna Geiran sier prisvinneren bruker mye av sin fritid på å tradisjoner i hevd og at de gjør en utrolig bra jobb med å skape rikere opplevelser for de som besøker Rørosmartnan.

Hvert år blir denne prisen delt ut til personer, organisasjoner eller miljø som har gjort en særlig innsats for kulturminne.

Grenselandet

I 1855 kom noen tusen personer dit for å kjøpe, bytte eller selge varer som skinn, salt, smykker, lin og hester.

Prisen ble delt ut 1. november under Riksantikvarens konferanse «Høstmøtet” som i år ble arrangert i Kristiansand.

– Verdensarven på Røros er alle sin felles kulturarv, sier Geiran, men det er folk som skaper liv i kulturminnene våre. Derfor er den store innsatsen til Svendsen og hans krets så viktig for verdsarven.

Hør intervju her:

Nettstedet Grenselandet skriver følgende om forbønder:

I selvhusholdningens tid levde folk av det som gården ga, men enkelte ting trengte man å bytte til seg. Derfor reiste bøndene i lange rekker av sleder om vinteren. Dette ble kalt ”forbondereiser”, fordi bøndene kjørte ”foror” eller lass.

Et av Nordens største markeder fantes og finnes fortsatt i Røros. I 1855 kom noen tusen personer dit for å kjøpe, bytte eller selge varer som skinn, salt, smykker, lin og hester. I dag har markedet nærmere sytti tusen besøkende hvert år. Skinn og smykker selges fortsatt, men ikke like mye salt!

Før var markedet et viktig avbrudd i hverdagen, og for mange den eneste sjansen til å treffe folk fra andre trakter. Brennevinet flommet, og ungdommene lærte seg å danse rørospols.

På begynnelsen av 1900-tallet nådde landeveier og jernbanelinjer lenger ut på bygdene, og snøen ble ikke like viktig som transportvei. Forbondereisene tok slutt. Men i 1981 reiste en gruppe moderne forbønder til Rørosmartnan fra Klövsjö i Jämtland. Föreningen Forbonden samler årlig sleder, hester og folk som vil holde liv i en tradisjon som en gang var viktig i Grenselandet og andre områder..

Forbønder tar en velfortjent pust i bakken i Brekken, på vei til martnan. Foto: Marit Manfredsdotter

– Dette var overraskande! Det er veldig kjekt å bli satt pris på, og er en anerkjennelse for at det vi gjør er viktig for kulturarven. Rett og slett ei fjær i hatten, seier Sigurd Svendsen, leder i Forbondeunionen.

Hør intervju her: