Rapporten om overskridelsene på flere hundre millioner kroner, som Adressa skrev om, skal nå behandles i Helseplattformens eget styremøte i august.

Behandlingen der vil avgjøre den videre saksgangen.

– Styrets behandling i Helseplattformen AS vil avgjøre om denne rapporten og en orientering kommer til styret i det regionale helseforetaket, sier Mjøen til Nea Radio. Helse-Midt er største eier i Helseplattformen AS med 60 prosent eierskap. Trondheim kommune eier de resterende 40 prosentene.

– Vi forholder oss til styret i Helseplattformen og ingen andre, sier Mjøen videre.

Har dette vært et tema i Helse-Midt Norge tidligere?

– Vi ble orientert på siste styremøte om denne saken og da drøftet styret dette her helt kort. Så blir vi nok orientert i fra styret i Helseplattformen når den tid kommer og de har fått klarhet i det som har skjedd, sier Mjøen.

Måtte ha visstJusekspert Robert Myhre har vært sekretariatsleder i Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA), og har over tjue års erfaring fra fagområdet.

Han sier at noen i Helseplattformen visste at konsulentbruken med Ernst & Young var ulovlig lenge før det ble offentlig kjent. Hva er din kommentar til det?

– Nei det har jeg ingen kommentar til. Nå må alle sammen avvente den rapporten som styret i Helseplattformen har bestilt, så får vi ta det derfra, sier Mjøen videre.

Viser til styrets vedtak

Økonomidirektør i Trondheim kommune, Olaf Løberg, sier at kommunen viser til vedtaket som styret i Helseplattformen har gjort i saken.

– Nå må styret først få faktum klarlagt gjennom det vedtaket som styret har fattet og deretter får styret vurdere hva som er riktig måte å ta det videre på, sier Løberg i en sms til Nea Radio.