Flere hundre personer møtte mandag opp til den antiislamistiske gruppen Sian sin demonstrasjon på Torvet i Trondheim.

Til stede var også politiet med store ressurser. I tillegg til lokalt politi, fikk de bistand med personell og innsatsbiler fra Oslo.

- Politiet har vært til stede og bemannet utfra en situasjons- og trusselvurdering. Vi har vært her for å beskytte ytringsfriheten til begge sider, og vi har sørget for å opprettholde ro og orden og samfunnets sikkerhet og interesse Det sa innsatsleder i politiet, Thor Inge Oxholm Aas, til pressen etter demonstrasjonen.

Samtale og dialog

I løpet av den to timer lange demonstrasjonen, ble det i flere hendelser kastet egg fra motdemonstranter. Flere personer ført med bort av politiet.

- Vi har brukt forebygging, som er politiet hovedstrategi, til å snakke med ungdommene som har vist aggressiv atferd. Disse har enten fått kommet tilbake, eller de har fått pålegg om å forholde seg rolig. Jeg synes motdemonstrantene opptrådte klokt og har ikke noe utsette på det, til tross for at det ble kastet noen få egg, men det var politiet forberedt på, sier Oxholm Aas.

Innsatslederen forteller videre at de ikke har åpnet noen sak mot noen av motdemonstrantene.

- Vi har lyst til å løse ting gjennom samtale og dialog, og det på et lavest mulig nivå. Politiet har ikke noe ønske om at ting skal eskalere, slik at vi må bruke sterkere maktmidler.

Hør hele intervjuet med Oxholm Aas i lydfilen under.