Nå kan kommuner over hele landet søke på tilskudd til leger som er under spesialisering i allmennmedisin (ALIS).

- En velfungerende fastlegeordning er helt nødvendig for å gi innbyggerne et godt helsetilbud der de bor. Vi må sikre god legedekning i hele landet. Da må vi få flere unge leger til å velge fastlegeyrket og spesialisering i allmennmedisin. Ett viktig tiltak er å styrke ALIS-ordningen. ALIS skal gi økt trygghet og økonomisk forutsigbarhet for unge leger som spesialiserer seg i allmennmedisin, og dermed gjøre det mer attraktivt å starte som fastlege, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i ei pressemelding.

Krav om spesialisering

Siden 2017 har det vært krav til spesialisering i allmennmedisin for allmennleger i kommunalt legearbeid. Det har de siste årene vært mulig for kommunene å søke tilskudd for å dekke merkostnader ved inngåelse av ALIS-avtale. Målet har vært å bedre rekrutteringen av fastleger og sikre god kompetanse og fagutvikling både i fastlegeordningen og legevakt. I forbindelse med årets utlysning har Helsedirektoratet forenklet tilskuddsordningen og regelverket. Det skal gjøre det enda enklere for kommunene å tilby ALIS-avtaler til flere allmennleger.

Økt interesse

Det har vært en betydelig økning i utbetalte ALIS-tilskudd den seinere tiden. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at antall utbetalte tilskudd til ALIS-avtale økte fra 71 i 2020 til 564 i 2021, skriver departementet i ei pressemelding.