- Det vi så var at det fantes store problemer med innføringen av de her store systemene. Både i våre naboregioner i Sverige i Skåne og Västra Götaland, men også i Midt-Norge og i hovedstadsregionen i København og i Helsingfors i Finland, sier Daniel Forslund som er leder for innovasjon og utvikling i regionrådet i Stockholm til Nea Radio.

Det Forslund så når han skuet til naboene som innførte systemer som Helseplattformen var forsinkelser ved innføringen, og at det tok mye mer tid enn beregnet. Det ble også dyrere enn budsjettert og det var en hel del juridiske utfordringer med å tilpasse et amerikansk system inn i den nordiske modellen.

- Det var vanskelig å tilpasse et amerikansk system til de nordiske eller svenske forholdene. Vi så det veldig tydelig hos flere av våre naboregioner som innførte disse systemene. Det gjorde at vi valgte å endre kurs og heller gikk for en modulær løsning der vi kan ha flere leverandører til helseforetakets pasientjournalsystem, sier Forslund.

Ikke låst til en leverandør

På samme vis som en moderne mobiltelefon gir brukeren fleksibilitet og mulighet til å ha de appene man vil og trenger, og bytte dem når de blir avleggs, ønsker Forslund at det nye modulære systemet skal komme pasientene og helseforetaket til gode.

- Det er ikke slik at man i dag kjøper en mobiltelefon der alt er preinstallert og hvor man ikke kan endre på appene. Slik bør det også være med pasientjournalsystemene. Vår ambisjon er at vi skal skape en raskere nytte for pasienten og for den enkelte avdeling gjennom å ha et modulært angrepssett. Da blir det ikke slik at man er låst til et system og en leverandør i 10 til 20 år fremover. Det blir slik at de som kommer med de beste løsningene kan komme raskt inn i vårt IT-miljø ved at vi bruker moduler som er utskiftbare, sier han. Konkurranse gir sunnere økonomi

Forslund sier at de underveis i prosessen har sett til sine naboer i Danmark, Finland og Norge og observert at et stort pasientjournalsystem som Helseplattformen blir estimert dobbelt så dyrt som å velge en modulær løsning.

- I mange deler av Norden så ser vi at det blir dyrere når man kjøper et slikt stort system. Det burde jo bli billigere egentlig når man kjøper en stor pakkeløsning. Vi tror at konkurranse mellom flere leverandører om å levere flere mindre moduler kan gi et prispress. Vårt estimat er at vi vil trenge 40 til 50 prosent mindre investeringsbudsjett med å velge en modulær løsning, sier Forslund.

Juridiske problemer

Forslund sier at hos de amerikanske leverandørene som de har snakket med så har man ikke kunne garantere at pasientdataene forblir på svenske eller europeiske servere.

- Det er jo her at det har blitt juridiske problemer med de amerikanske systemene. Man har ikke kunnet garantere at pasientdataene blir lagret innenfor Sverige eller EU. Her er vi veldig nøye og vil ha kontrollen på disse dataene som helsevirksomhetene publiserer, sier han.

For Forslund er det ikke bare et juridisk spørsmål, men også et spørsmål om forsknings- og innovasjonsmuligheter fremover.

- Vi ønsker å arbeide med datadrevet forsking og innovasjon. Det er også derfor vi vil ha en samlet kontroll på hvordan disse dataene brukes og at de skal lagres hos oss. Så kan ulike leverandører skrive i de dataene eller hente ut det de ønsker for forskning for eksempel, sier Forslund.

Standarder og prinsipper

Forslund ser at det mangler standarder og felles prinsipper innenfor pasientjournalsystemene både i norden og i EU. Han sier at det å skulle gå opp den veien alene blir utfordrende.

- Vi tror at den modulære løsningen gir et bedre potensiale til å holde tritt med den tekniske utviklingen og gi de forskjellige avdelingene innenfor helse det de trenger fra et system. Men det er også en krevende vei som krever mye nytenking og mot for å komme i mål. Man har også et annet fokus i denne arkitekturen med at man ser på standarder og prinsipper som man behøver for at ulike moduler skal kunne henge i hop. Der ønsker vi et nordisk- og kanskje også et europeisk samarbeid slik at pasientdata kan følge pasienter mellom land og forskjellige regioner, avslutter Forslund.

Hør intervjuet her: