Storvika naturreservat i Selbu kommune, Drøydalen naturreservat i Holtålen kommune samt Rabbolen og Almlia naturreservater i Orkdal kommune er nå opprettet.

Samtidig er Murudalen naturreservat i Bjugn, Gråura i Oppdal og Mølmannsdalen naturreservat i Røros utvidet. Alle områdene, unntatt utvidelsen av Mølmannsdalen naturreservat, er etablert under ordningen om frivillig vern av skog. Utvidelsen av Mølmannsdalen naturreservat inngår i ordningen knyttet til vern av skog på Statskog SFs grunn i Norge.

Disse områdene har verdifulle forekomster av naturtyper og arter knyttet til skog, og bidrar til å oppfylle Stortingets mål om vern av 10 % av skogen i Norge, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i ei pressemelding.