Sakslista i formannskapet var lang i Stjørdal torsdag, slik den gjerne er før jul. Noe av det som er nytt er at det nå blir innført betaling for leie av idrettshaller i kommunen og at det gies et tilskudd til Selbuskogen Skisenter på kr 100 00,-. Hør ordfører Ivar Vigdenes oppsummere litt av sakslista her.