Ensomhet blant eldre er ikke en ny problemstilling, og under koronapandemien har de strenge smitteverntiltakene gjort at mange tilbud for denne gruppen har falt bort. Tydal kommune søkte på midler fra Statsforvalteren og kunne dermed opprette to stillinger i 50 prosent for å gjøre noen tiltak mot ensomhet blant eldre. Karen Østby Nilsen og Kjersti Gullbrekken er nå i full sving med å få gjennomført ulike tiltak i kommunen.

Digitalisering og sosialisering

Når restriksjonene forhindrer sosialt samvær må man være kreative i hvordan man løser det. Digitalisering blir trekt fram som et viktig verktøy i kampen mot ensomhet, og damene i Tydal har allerede implementert flere løsninger som skal være enkle for de eldre å bruke.

- Vi har satset på digitale kommunikasjonshjelpemidler. KOMP er ett av dem, det er en skjerm med én knapp som både skrur av og på og som justerer volum. Ved hjelp av denne skjermen har man mulighet til å være med på det meste, for eksempel i fjøset eller i en barnedåp, sier Karen Østby Nilsen.

Et annet hjelpemiddel de har bestilt er en Motiview-sykkel. Den kan alle bruke og har også hjelpemotor for de som har nedsatt funksjonsevne i beina.

- Motiview er et sosialt verktøy, der mange kan sitte sammen å sykle en sykkelrute mens man ser på en skjerm. Tre av disse rutene blir spilt inn i Tydal her, så kanskje kan man sykle gjennom boligfeltet man bodde før, eller sykle på tur så man kan se Sylan, sier hun.

Ønsker tilbakemelding

Kjersti og Karen har nå utarbeidet et kartleggingsskjema som skal sendes ut i nærmeste fremtid til alle over 70 år i kommunen. Der ønsker de svar på hvilke tilbud som ønskes og tilbakemeldinger på allerede eksisterende tilbud. De håper å kunne bruke dette til å fortsette å utvikle gode tilbud til innbyggerne.

Ønsker flere frivillige

Et tilbud som tilbys hjemmeboende eldre som får matlevering fra kjøkkenet på sykehjemmet er en måltidsvenn.

- Da får man en å dele måltidet med, og den frivillige får også middag fra sykehjemmet, sier Kjersti Gullbrekken.

Tilbudet ønsker de å få utvidet slik at enda flere kan få en måltidsvenn. Tilbakemeldingene har vært gode fra både frivillige og de som får besøk.

På sykehjemmet er det også igangsatt tiltak, og barnehagen har allerede vært på besøk flere ganger. Målet er å tilrettelegge for mer aktivitet der, uteområdet skal få en gapahuk og lekeapparater så barn kan leke seg i området rund sykehjemmet.

- Beboerne har sånn glede av å se barna leke seg, og vi har hatt kor ute her som har sunget og så har bra tilrettelagt for fin lyd inne så de kan høre koret, sier Gullbrekken.

- Men for å ha et aktivt sykehjem trenger vi frivillige, og vi håper å kunne knytte til oss enda flere som vil bidra til dette, sier hun.