I en pressemelding fra Midtre Gauldal kommune mandag ettermiddag, heter det at skolene på Støren igjen er åpne, på rødt nivå i likhet med de øvrige skolene og barnehagene i kommunen.

Forberedelse til ny massetesting og beskjed til de som er i karantene

– Vi forbereder ny massetesting fra midten av uka, da alle som ble satt i karantene én uke tidligere skal testes på nytt og kan avslutte karantenen så fremt de tester negativt, skriver kommunen.

Det jobbes dessuten med informasjon som skal sendes ut blant annet til skoleklassene som er i karantene. I enkelte tilfeller kan det være snakk om oppdatert informasjon om lengden på karantenen - hvis klassen først har gått i karantene grunnet en smittet elev én dag, men så får beskjed om en ny smittet elev neste dag, forlenges karantenen med én dag.

– Vi gjør også oppmerksom på at karantenereglene vil gjelde for klassen samlet, selv om for eksempel enkeltelever kan ha vært hjemme fra skolen den dagen man egentlig gikk ut i karantene. Dette er begrunnet i flere hensyn, men viktigst er at skoleelever har sosiale møtearenaer som ikke bare inkluderer skolen, og vi må være sikre på at vi overholder en karantenelengde som gjør at det ikke glipper med mulig smittefare.

Annet

Mange personer er nå både smitta, satt isolasjon og ulike former for karantene. Det er viktig at vi alle viser omsorg og medmenneskelighet. Midtre Gauldal er en kommune der vi tar vare på hverandre. Vi hører nå gode historier om at akkurat det skjer.

– Når noen tester positivt for Covid-19 og er i isolasjon, må man ta kontakt med helsevesenet om man blir alvorlig syk. Det kan behov for praktisk bistand av ulikt slag for personer som er i isolasjon/karantene, som ikke alle klarer å ordne selv. Kommunen ser på hvordan dette kan meldes inn og organiseres, og kommer tilbake med mer informasjon, heter det i pressemeldingen.