Torsdag vedtok kommunestyret i Tydal å søke Fylkesmannen om å få utvide området for Tydal som “typisk turiststed”.

Til nå har det dreid seg om området fra Moen til Stugudal. Nå kan det bli utvida til å gjelde fra Ås til Stugudal.

Dermed kan også Coop-butikken i Ås få de samme mulighetene som Joker i Stugudal har hatt muligheter til, nemlig utvida åpningstid i helg og høytid.

I kommunestyrets søknad til Fylkesmannen heter det at godkjenninga som typisk turiststed skal gjelde årlig i perioden fra 1. februar til 30. september og skal tre i kraft 15. mars 2020, dersom Fylkesmannen godkjenner søknaden.

Hør debatten i kommunestyret torsdag kveld: