Dette står på sakslista:

- Orientering om Elden fra daglig leder Siri Gellein - Avvikling Røros boligstiftelse - Røros kommunes årsregnskap 2017 - Budsjett 2019 - Økonomiplan 2020-2022 - Tertialrapport 1. tertial 2018 - Fraflytting før skolestart - Framtidig biblioteklokaler i Røros sentrum - Søknad om skjenkebevilling - tilføyelse - Søknad om utvidet skjenketid - 2018 - Salg- og skjenkeavgifter for 2018 - Salgs- og skjenkekontroller 2018 - Søknad om skjenkebevilling - Røros mat og vin hus AS - Revisonsberetninger vedrørende gavekonti 2017

I tillegg er det noen spørsmål. Mer om sakene kan du lese på Røros kommunes hjemmesider.