– Det er fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning, heter det i varselet.

Varselet er på nivå oransje, som innebærer en alvorlig situasjon. Dette er en oppgradering fra det tidligere farevarslet som ble sendt ut torsdag. Varselet gjelder for hele Trøndelag, og gjelder i perioden fra fredag klokka 14 til lørdag klokka 18.

NVE sendte torsdag også ut oransje farevarsel for jord- og flomskred for nordlige deler av Trøndelag, altså det nest høyeste farenivået. For resten av Trøndelag har farevarselet gul farge, som er hakket under oransje.

Se www.varsom.no for mer informasjon.