I vår lyste NAV ut en rekke stillinger for sommerjobb på gården til jordbærbonde Olav Opland. Gården som ligger på Byneset like utenfor Trondheim, estimerer å produsere 100 tonn jordbær denne sesongen, noe som ikke hadde vært mulig uten hjelpen fra NAV.

NAV fikk inn nærmere 200 søknader på stillingene, og markedsrådgiver ved NAV Lerkendal, Torild Wedøy, er imponert over kvaliteten på søknadene som kom inn.

- Det har vært så mye bra søknader. Fine søknader, flotte CV-er, vi ser at en del virkelig har lagt skjela si i den jobben, og det har jeg berømmet dem for. Det begynner faktisk på ungdomsskole- og videregåendenivå å skrive søknader.

Hadde ikke vært mulig uten NAV

Allerede i februar tok Opland kontakt med Wedøy. Opland hadde et samarbeid med NAV også sist sommer, og de evaluerte derfor godt hva som ble gjort riktig og galt sist sesong. Wedøy skryter av samarbeidet med Opland, hvor målet har vært å få flere ungdommer ut i arbeid, noe de har lyktes godt med. Grunnet de mange oppgavene som følger med å utlyse så mange stillinger, tok Wedøy og NAV den jobben.

- Vi fant ut at vi legger inn bud på arbeidsplassen.no, hvor jeg ble satt opp som kontaktperson, for å frigjøre han for en del av de arbeidsoppgavene rett og slett. Det tar veldig mye tid å administrere og få inn søknader.

Opland er tydelig på at årets sesong ikke hadde blitt den samme uten hjelpen fra Wedøy og NAV.

- Det er gjennom NAV mange søker om sommerjobb, og da er det det å fange opp disse her da. Men uten den ekstra hjelpen fra NAV, er det ikke sikkert det hadde blitt plukket så mye bær her i år.

- Det er master- og bachelorgrader så det hold!

Det er ikke bare søknadene som imponerer Wedøy stort. Blant de nærmere 200 søknadene som kom inn, er det personer i alle aldre. Her er det alt fra ungdomsskoleelever som vil tjene litt ekstra penger, til pensjonister som ikke fikk være eksamensvakt i år grunnet pandemien.

- Jeg tror ikke det finnes en jordbæråker med flere høyere utdannede enn her i dag. Det er master- og bachelorgrader så det hold!

Grunnet smittevernet, har de norske arbeiderne blitt delt inn i grupper på ti og ti. Dette for å unngå å måtte sette samtlige ansatte i karantene ved smittetilfelle på gården. Smittevernet har ført med seg en del oppgraderinger på gården, ettersom gruppene skal holdes helt adskilt fra hverandre.

- Vi produserer mat, og det er ikke lov å produsere mat om du er i karantene, så det har vært veldig mye ekstra med smittevern. Alle er delt opp i grupper med egne arbeidsledere, og uten kontakt med de i de andre gruppene. En god del ekstra kostnader med dette, for vi har måttet ordne med lunsjrom og toalettfasiliteter til hver enkelt gruppe. Så det drar på seg mye ekstra med smittevernbeskyttelsen, sier jordbærbonde Olav Opland.

Sprang ut i åkeren med arbeidskontrakt

Det ble flere ganger forsøkt å få til et fysisk informasjonsmøte på gården til Opland, uten at de lyktes med å få dette til grunnet covid. Wedøy sier at de en gang ikke rakk å varsle ei om avlysning, før jenta hadde satt seg på bussen fra Molde. Det hele endte med at hun fikk heltidsjobb på gården som arbeidsleder frem til studiestart. Den første dagen med plukking, måtte hun selv løpe en tur ut i åkeren med penn og papir til to ansatte.

- Hun dro etter to stykker i åkeren den første dagen de skulle plukke, fordi dem ikke hatt fått skrevet arbeidskontrakt enda. Dem fikk ikke plukke før kontrakten var skrevet, sier Wedøy.

Hør hele intervjuet med Torild Wedøy og Olav Opland i lydfilen under.