Gauldalsløypa - snøscootertraséen mellom Ålen og Tydal, er lagt ut på høring, og svar har begynt å komme. Blant annet har en rekke aktører fra næringslivet i kommunen gått sammen om en uttalelse, der de sterkt imøteser etablering av løypa.

Her er uttalelsen:

Høringsuttalelse angående Gauldalsløypa fra Næringa i Holtålen Kommune.

Vinteren i Holtålen er ei ekstremt rolig tid, lite som skjer og lite å finne på for alle. Vi har en lang rolig vinter med lite omsetning og det er viktig for oss i næringa at det er nyutvikling og at noe skjer i kommunen vår.

De næringsdrivende innen handel så en betydelig økning i omsetning i prøveåret for Gauldalsløypa. Dette gjelder både dagligvarehandel, bensinstasjon og serveringsteder.

Ved en permanent Gauldalsløype så vil den gi bolyst, blilyst og livslyst fordi det er med på nyutvikling og nytenking i kommunen vår.

Dette vil igjen være med på å trygge eksisterende arbeidsplasser og øke arbeidsplasser i kommunen vår. Som igjen vil gi ringvirkninger til at flere unge og voksne vil bosette seg i kommunen vår.

Vi ser også på lengre sikt så vil hyttebygging og husbygging vil øke, dette vil gjøre at det sikrer arbeidsplasser innen bygg, rørlegging, elektrikere og entrepenører. Her vil man også få en økning i arbeidsstokken.

Vi mangler en campingplass i Ålen, og med mulighet for snøscooter i tillegg til slalåm og langrenn vil man da kunne få ett komplett tilbud på vinteraktiviteter.

Campingplassen vil da kunne bli en helårsplass med både faste plasser med spikertelt, som er første steg før man tar neste steg mot en hytte i kommunen.

Da kan mange dra veksler av hverandre, skitrekket vil få mere besøk, mere dagligvarehandel, kioskhandel og serveringstedene vil få mere gjester.

Her vil også bygge bransjen og entrepenører få mere jobb pga økt bygging og grunnarbeid. Her ser vi også for oss at det også vil bli økte arbeidsplasser.

- Etterkommerne våre, hva skal dem gjøre etter oss? - Hva vil vi skal være neste «olja» for Holtålen? - Vi vil at hyttefolket skal trives med utvidet tilbud. - Vi vil at det skal være lys i hyttene. - Vi vil at våre ungdommer flytter tilbake etter endt skolegang og bosetter seg fast i kommunen vår. - Vi ønsker at Mulighetens Kommune utvikler seg. - Skal vi satse på innflytting eller utflytting? - Skal vi satse på de unge eller «forgubbing»? - Vil vi ha ett levende handelsentrum og ikke nedlagte butikker.

Hva gjør vi viss gårdsbrukene blir nedlagt fordi det er ingen til og overta?

Industrien i kommunen ønsker rekruttering til arbeidstokken, større innflytting med fagkompetanse, og jo flere aktivitetstilbud, jo mere bolyst.

Vi innen Handel og Næring ønsker at rekreasjonsløypa Gauldalsløypa gjenåpnes, da vi sårt trenger større kundegrunnlag.

Her kan du lese uttalelsen og se hvem som har skrevet under.

Mvh

Næringa i Holtålen Kommune.