Tryg Forsikring

– Siden mars har det vært en eksplosiv økning i bruken av hjemmekontor. Tusenvis har oppdaget fordelene med blant annet å slippe transport til og fra jobben, og tatt i bruk onlineløsninger som forenkler hjemmekontoret. Folk gir også uttrykk for at de jobber like effektivt på hjemmekontor, og har som bonus fått bedre tid til familien ved å være hjemme i arbeidstiden. Det er derfor ikke overraskende at så mange ønsker å kunne jobbe hjemmefra mer når koronakrisen er over, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

I spørreundersøkelsen som er gjennomført av YouGov for Tryg og avsluttet i oktober, er det større andel kvinner enn menn som ivrer for mer hjemmekontor etter koronakrisen. Størst andel totalt finner en i Oslo hvor 70 prosent svarer ja, mens Nordland er på bunn med 32 prosent.

Mange får helseplager

Men bruken av hjemmekontor er ikke bare positiv. En av ti svarer at de har opplevd å få helseplager ved å ha hjemmekontor, mens 30 prosent savner sosialt samkvem med arbeidskolleger.

– Bruken av behandlingsforsikring øker veldig. Nå er vel 650.000 ansatte dekket av en slik forsikring, som oftest av arbeidsgiver. Selv om hoveddelen av behandlingene gjelder fysioterapi eller legespesialist ser vi en eksplosiv økning i bruken av psykolog eller psykiater i koronaperioden. Hittil i år er økningen på over 30 prosent, og antallet behandlinger hos psykolog eller psykiater har doblet seg de to siste årene, sier Brandeggen.

Undersøkelsen avdekker for øvrig at fire av ti er bekymret for å bli smittet av Covid-19, at to av ti har testet seg for korona, og at 25 prosent av de spurte har tilbragt tid i karantene.