Spennende dag i Harsjøen. Foto:Privat.

Da en barnehage på Steinkjer nylig var med på slakting av reinsdyr, skapte det blandede følelser. Enkelte mente dette var noe barn ikke skulle utsettes for, mens andre mente dette var det naturligste i verden.

Barnehagene i Holtålen har i mange år arrangert tur til Harsjøen for å tilbringe en dag hos samene. Der er slakting en del av opplegget. Pedagogisk leder i Elvland Barnehage i Ålen, Tone Trygstad Bakås sier at dette er noe det jobbes med i lang tid på forhånd og at slakting kun er en liten del av alle opplevelsene denne dagen.  Hun har aldri hørt at foresatte har hatt noe imot dette arrangementet.

Onsdag denne uka var 19 barn, som alle skal begynne på skolen i Holtålen til høsten, med på årets tur til Harsjøen:

Imponerende reinflokk. Foto:Privat.