Torsdag formiddag kommer 27 busser fulle av kamplystne pensjonister rullende inn på Universitetsplassen i Oslo. De skal delta på den største pensjonistdemonstrasjonen noensinne foran Stortinget.

Rundt 1000 pensjonister kommer med buss fra fylkene rundt Oslo, de mest langveisfarende kommer i busser fra Steinkjer og Trondheim og har kjørt i natt for å rekke fram.

Oslo-pensjonistene og andre kommer seg til Stortinget på egen hånd. Pensjonistforbundet forventer at det blir fullt på Eidsvolls plass når markeringa starter klokka 12.

Pensjonistforbundet aksjonerer for å protestere mot resultatet av de siste fem års trygdeoppgjør. De fremmer tre forslag for å få mer rettferdige oppgjør:

Pensjonistene vil ha tilbake forhandlingsretten på løpende pensjoner fra folketrygden Pensjonistene må få en inntektsvekst om lag på linje med lønnsmottakere Resultatet av trygdeoppgjøret må godkjennes av Stortinget