På sakslista står følgende saker:

- Prosjekt Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

- Investeringstilskudd til drenering av overflatevann - Røros kapell

- Salgsbevilling etter eierskifte - Coop Midt Norge SA

- Eiendomsskatt utskrivning for 2019

- Budsjett 2019 - økonomiplan 2020-2022