Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Selbu kommune ta imot flere flyktninger enn det kommunen tidligere har sagt ja til.

Nå ønsker IMDi å få bosatt ytterligere 20 flyktninger i Selbu, derav seks enslige mindreårige.

Det siste er rådmann Stig Roald Amundsen skeptisk til: