Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag, Odd Inge Mjøen, ble torsdag ansatt som ny fylkesrådmann Trøndelag fylkeskommune.

Tilsettingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Mjøen vil i første omgang overta rollen som prosjektleder for sammenslåingen av de to fylkene. Ved etablering av Trøndelag fylkeskommune blir Mjøen øverste administrative leder for en organisasjon med cirka 4.500 ansatte.

Trøndelag fylkeskommune skal være etablert og i drift formelt fra 1.1.2018.