Kommunestyret i Røros godkjente torsdag kveld forslaget til samarbeidsavtale om interkommunal regnskapsavdeling for Røros, Os og Holtålen.

Felles regnskapskontor skal ligge i Ålen og daglig leder er allerede på plass. Kontoret i Ålen får sju ansatte. Innfordringsdelen legges til felles Kemnerkontor på Røros.

Anne Grethe Beck Andersen (Ap) sa at dette ikke er noen god sak for Røros kommune.

- Det er ikke dokumentert noen rasjonaliseringsgevinst. Jeg er ikke imot samarbeid, men er mot å fraskrive oss ansvar, sa hun.

Anne Grethe Beck Andersen fikk flertall for en protokolltilførsel:

- Pa bakgrunn av at jeg er usikker pa om vertskommunemodellen er den beste maten a løse interkommunalt samarbeid pa, ber jeg om at vi blir forelagt en oversikt over fordeler og ulemper ved denne maten a løse oppgavene pa, kontra andre modeller. Eventuelt kan det legges fram en sak til drøfting.