Mandag kvald klokken 19 holdes det et informasjonsmøte om fosterhjem, i Storstuggu på Røros. På møtet, som arrangerers av Bufetat,  vil lokal barnevernstjeneste delta sammen med fosterforeldre.  Tirsdag kveld arrangeres tilsvarende møte i Ålen.

Mari og Esten Midtaune har vært fosterforeldre i mange år, og mandag var de gjester i Nea Radios formiddagssending sammen med ambassadør for fosterhjemssaken Hans Vintervold: