Den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah starter torsdag klokken 1800 med åpninga av en kunstutstilling på Røromuseet. Det er den svenske kunstneren Tomas Colbengtson som stiller ut glassmalerier.

Onsdag var kunstneren gjest i Nea Radio: