Vi møter Ann Lea fra 1. trinn på Ole Vig Videregående skole, og hun syntes det var både godt og tungt å komme tilbake. – Lærerne skulle ta det rolig med oss. Ann forklarer at det har ikke har vært lett å være hjemme heller, fordi venner og skolekamerater har vært spredd på andre streikerammede timer, så det har vært vanskelig å planlegge.

Bekymret

Hun forteller at nå må de få rutiner på plass fremover, slik at elevene vet hva de skal lære fremover: – Jeg er litt bekymra for eksamen, for hvordan blir og om jeg klarer det.

– Må bare håpe på det beste, håpe på å klare det.

Bekymret og skuffet

Også lærer Asbjørn Stenmark har blandede følelser om å komme tilbake på jobb. Han er først og fremst skuffet over at det ble tvungen lønnsnemnd, og at poliikerne ikke tar lærerstanden på alvor. – Det er en mørk dag for norsk skole og fremtiden.

Ole Vig Videregående skole Foto: Jørgen Bakken

– Det har vært artig å treffe elevene, og få en vanlig hverdag igjen, men samtidig sitter det igjen at vi tapte streiken. For å sikre morgendagens skole, vi vant ikke frem.

Forvent aksjoner

Stenmark forteller at det er god stemning i det å møte kolleger igjen, og treffe elevene, men det er en sorg i bunn. Og de har ikke mistet motet: – Jeg tror det blir en form for aksjonisme. En gå sakte-aksjon eller noe med eksamen, eller det kan bli en ny streik. Foreløpig er det i det blå

– Nå skal vi først brette opp ermene å komme i gang med hverdagen.