Samferdselsdepartementet har besluttet å tildele kontrakter til selskapene Air Leap for ruten Røros-Oslo og Widerøe for flyrutene fra Vestlandet mot Oslo og Bergen for perioden 1. april 2020 – 31. mars 2024.

Tre flyselskap var med i konkurransen

Kontraktene tildeles etter konkurranse på drift regionale ruteflyginger i Sør-Norge, utlyst 7. februar 2019. Flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av de til sammen syv rutene.

Tre flyselskaper leverte tilbud innen fristen og disse er Air Large European Aviation Project AB (Air Leap), UAB DOT LT (DOT) og Widerøe's Flyveselskap AS (Widerøe)

Samferdselsdepartementet har vurdert de innkomne tilbudene. I tillegg har tilbudene blitt forelagt Luftfartstilsynet for vurdering av tilbydernes økonomi og teknisk/operative forhold.

Avinor har også fått anledning til å uttale som problemstillinger knyttet til lufthavnsiden.

I henhold til konkurransegrunnlaget skal kontrakten som hovedregel tildeles det tilbudet som har det laveste kompensasjonskravet for hele kontraktsperioden fra 1. april 2020 - 31. mars 2024.

Air Leap har lagt inn tilbudet med det laveste kravet til kompensasjon på ruten Røros-Oslo, mens tilbudet fra Widerøe har det laveste kravet til kompensasjon på ruten Førde-Oslo i kombinasjon med de øvrige rutene på Vestlandet der selskapet er eneste tilbyder.

Kommer sterkt tilbake neste gang

– Først og fremst er vi svært glade for at vi har vunnet Vestlandsanbudet, sier Administrerende Direktør Stein Nilsen i en pressemelding.

– Vi har møtt tøff konkurranse og det er derfor gledelig å se at vi klarer å levere det beste tilbudet, både på pris og kvalitet, på dette ruteområdet. Vi er selvsagt lei oss for å miste Røros. Widerøe har de siste årene klart å opparbeide seg en sterk posisjon på anbudene i Norge, men det har alltid vært hard konkurranse om de forskjellige anbudspakkene. Widerøe har også denne gangen laget et konkurransedyktig anbud til beste for passasjerene på Røros, men vi må ta til oss at det er noen som har kunnet gi et bedre pristilbud til Samferdselsdepartementet. Dette skal vi lære av og lover å komme sterkere tilbake i neste anbudsrunde.