Det er Fagforbundet som har hatt opptelling over norske kommuner som har innført krav om fast ansatte, lønn mellom oppdrag og begrensning i antall underleverandører i kontrakter.

Ifølge Fagforbundets opptelling har 153 av landets 427 kommuner innført slike krav. Kommunene følger ulike modeller, men alle har til hensikt å forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, skriver FriFagbevegelse.

Dette er noen av kravene som stilles:

• forbud mot kontant betaling (både fakturaer og lønn skal utbetales via bank) • krav om fast ansatte og lønn mellom oppdrag • krav om lønns- og arbeidsvilkår som tilsvarer tariffvilkår i samme bransje. • begrensning i antall underleverandører • krav til andel faglærte arbeidere, og krav til at bedriften skal ha lærlinger • krav til HMS-ordninger • krav om at kommunen skal få innsyn i skatteopplysninger • elektronisk adgangskontroll på byggeplasser • rutiner for kontroll og oppfølging av kontrakter • krav om at kommunen kan gjennomføre egen revisjon av bedriften og underleverandører

Seriøsitetskrav for bygg og anlegg

Kommunenes Sentralforbund (KS) står bak to sett med seriøsitetsbestemmelser som er i bruk mange steder, i samarbeid med flere andre organisasjoner fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersida. Lista over seriøsitetskrav for byggebransjen er blitt til i samarbeid med Fellesforbundet, Difi og Byggenæringens landsforening. De er i bruk flere steder, blant annet iTrøndelag.

Ti grep mot svart økonomi

I tillegg har KS utviklet ei liste over ti strategiske grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i samarbeid med Skatteetaten, arbeidsgiverorganisasjonen NHO, arbeidstakerorganisasjonene LO, YS og Unio. Også disse er i bruk flere steder i Trøndelag, skriver FriFagbevegelse.

28 trønderkommuner

Her er de trønderske kommunene med vedtatte tiltak mot sosial dumping:

Agdenes Bjugn Frøya Hemne Hitra Holtålen Klæbu Levanger Malvik Meldal Melhus Midtre Gauldal Namsos Oppdal Orkdal Osen Rennebu Rissa Roan Røros Selbu Skaun Steinkjer Stjørdal Trondheim Tydal Ørland Åfjord

(Kilde: FriFagbevegelse og Fagforbundet)

ALT i orden når det bygges nytt sykehjem i Selbu. Foto: Andreas Reitan