– Den 168. Rørosmartnan ble dermed utsatt til 2023 og det er sterkt beklagelig at covid-19 setter en stopper for gjennomføringen også i år. Det er veldig trasig og beklagelig at vi måtte ta den beslutningen, men gitt situasjonen så hadde vi ikke noe valg egentlig, seier martnasgeneral Lillian Sandnes til Nea Radio.

Sandnes forteller at mye av det handler om å ta vare på merkevaren til Rørosmartnan. Ved et eventuelt stort utbrudd under martnan så ville det hengt i hos folk veldig lenge og de måtte ha brukt lang tid for å gjenopprette tilliten, sier hun.

– For det andre så handler det om å gi folk den opplevelsen av martnan som de forventer med en folkefest der dans og musikk har sentrale roller. Det nytter ikke hvis man skal opprettholde meteren, sier hun.

Verre i år

I tråd med Kongelig Resolusjon fra 1853 har den tradisjonsrike martnan blitt arrangert hvert eneste år siden 1854 til og med 2020. Året 2021 ble det første året i en uavbrutt rekke der Rørosmartnan ikke ble avholdt. Årets avgjørelse var den vanskeligste så langt forteller Sandnes.

– Det var verre denne gangen. Bare for et par måneder siden så kunne vi ikke tenke oss at vi måtte avlyse martnan. Det her har vært en veldig krevende prosess altså, legger hun til.

Sandnes sier at de nå ser framover og vi vil umiddelbart starte planleggingen av Rørosmartnan nr 168 - 21.-25 februar 2023.