Ny utstilling og deretter temakveld om fugler, det var noe av det som stod på menyen på 705 Senteret i Tydal torsdag.

Nasjonalparkforvalterne Marit S Berger og Lars Slettom hadde klargjort den nye utstillinga "Natur under press" i samarbeid med Merete Lien og Marit Østby Nilsen.

Arealendringer

Med natur - og klimakrise som hovedtema fokuserer utstillinga på viktigheten av å kunne løse begge problemer samtidig. - Dette handler om vårt eget livsgrunnlag, som utstillinga påpeker. Utfordrende, ikke minst fordi arealendringer er den absolutt største årsaken til at mange arter nå sliter med å holde seg på et levedyktig nivå.

Rødlista

Ei oppdatert "rødliste" kom sist høst. Her er 333 nye arter kommet med, og FNs naturpanel advarer om at én million arter nå står i fare for å dø ut.

I Norge står èn av fem arter i fare for å dø ut.

Av tilsammen 23405 vurderte arter, står nå 4957 arter på rødlista. Av disse er 2752 vurdert som truet.

RØDLISTA: Martin Røsand fortalte om den nye rødlista og fokuserte på noen av de utsatte fugleartene. Foto: Andreas Reitan

Temakveld

Torsdag var det også temakveld om utsatte fuglearter, der Martin Røsand og Ingebrigt Kirkvold deltok med interessante foredrag om fuglelivet i Neadalen og Fjellregionen forøvrig.

Rørosingen Martin Røsand jobber for Statens Naturoppsyn, det har også Ingebrigt Kirkvold gjort i ei årrekke, med spesiell fokus på jaktfalk.

- Bra oppmøte, men en kunne jo gjerne tenkt seg flere yngre tilstede, sa Martin Røsand: