Ras- og flomsituasjonen i Trøndelag:

Advarer mot glatte veier

Vegtrafikksentralen advarer mot glatte veier flere steder i Trøndelag. I utsatte strøk av Midt-Norge kan det bli utfordrende kjøreforhold på grunn av fallende temperaturerog underkjølt regn fra torsdag kveld. Trafikkmeldinger kan du sjekke på 175.no.

Fv 705 Stugudal-Brekken Stengt

E14 stengt:

Europavei 14 er stengt fra Stjørdal til Riksgrensen. Veien ble allerede torsdag morgen stengt fra Stjørdal til Meråker, men strekningen som er stengt av har blitt utvidet gjennom dagen.

Gjennom dagen har flere vogntog og personbiler tatt seg frem på den stengte veien. Vegsjef Jørgen Slettevold Tellefsen ber folk nå respektere vegene som er stengt.

Les også: Vogntog flytter vegsperringene

- Ikke bruk Vassbygdvegen

Stjørdal kommune oppfordrer til at Vassbygdveien kun skal brukes av beboere i området, skolebusser og nødetater. Vassbygdveien er kritisk for beredskapen mot Meråker og Hegra nå som andre veier mot øst fra Stjørdal, E14 og Sørsida av elva fra Hell opp mot Hegra, er stengt.

- Vi oppfordrer derfor til å begrense bruken av veien til å gjelde kjøring til eiendommer i nærområdet, skolebusser og nødetat, skriver kommunen i ei pressemelding.

Hus i Hegra flomutsatt:

Det er store vannmasser ved et hus Hegra ved Mellomriksvegen i Stjørdal. Vannet renner ut på E14, melder politiet på Twitter. De har snakket med personene som bor der, og de venter nå på representanter fra kommunen. Vegen er stengt.

E39 stengt:

E39 er stengt mellom Vinjeøra og Stormyra på grunn av oversvømmelse. Det skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Stengt på grunn av ras:

E39 er stengt ved innsjøen Vasslivatnet i Heim kommune på grunn av ras.

Innstilte ferjesamband:

Fergesambandet Flakk - Rørvik på Fv 715 er innstilt pga. været. Avgang klokken 10:00 fra Rørvik og 10:30 fra Flakk er innstilt grunnet værforholdene. Sambandet var forventet å skulle være i drift igjen kl. 10.

Ferjesambandet Brekstad - Valset på Fv 710 er tilbake i trafikk igjen, men kan bli stengt på kort varsel.

Ferjestrekningen Garten - Storfosna - Leksa - Værnes på fylkesveg 6422/6402 er innstilt. Fosenlinjen melder at sambander mest sannsynlig blir innstilt resten av dagen.

Ferjesambandet Halsa - Kanestraum i Heim Kkommune er i normal drift fra torsdag kveld klokken 20:20.

Fv 30 Dragåsen i Holtålen Fv 30 åpnes for trafikk etter at det var stengt ved Almåskroken. Det er vanskelige kjøreforhold på fv 30, kjør forsiktig!

Fv 65 ved Garberg stengt:

Fylkesveg 65 er på nytt stengt ved Garberg i Meldal. Deler av vegen er vasket bort. Vegen er også stengt ved Einmoen, men her er det lokal omkjøring, men det kun for personbiler.

Jamtlandsvegen åpen:

Fylkesveg 72 - Jamtlandsvegen - er torsdag kveld igjen åpen ved Kleivklompen i Verdal. Veien var tidligere på dagen stengt grunnet oversvømmelse.

Fv 709 stengt:

Fylkesveg 709 er stengt ved Eidsli på strekningen Børsa - Hove grunnet jordskred.

Hitratunnelen åpen igjen:

Hitratunnelen på Fylkesveg 714 ble torsdag morgen stengt grunnet opprydningsarbeid. Vegtrafikksentralen opplyser om at tunnelen igjen nå er åpen.

Fv 714 stengt på Hitra

Vettastraumen bru på Fylkesveg 714 på Hitra er stengt fram til klokka 19.00. Årsaken er akutt vedlikeholdsarbeid. Brua er omkjøring for Dolmsundbrua.

Åstfjordbrua stengt:

Åstfjordbrua på Fylkesveg 714 i Orkland er stengt på grunn av mye vind. Den blir ikke åpnet i dag. Situasjonen vurderes fortløpende, skriver vegtrafikksentralen på Twitter. Omkjøring rundt Åstfjorden.

Fv 720 stengt:

Fylkesveg 720 på strekningen Verrabotn - Follafoss er stengt grunnet vanskelige kjøreforhold.

Utfordringer på Fv 757:

På fylkesveg 757 ved Holmen bru skaper økende vannstand i Verdalselva utfordringer i området. VTS er orientert.

Fv 761 stengt:

Fylkesveg 761 i Inderøy er stengt i begge retninger grunnet vegarbeid.

Fv 6134 stengt:

Fylkesveg 6134 er stengt ved Øksensdalsøra i Sunndal grunnet oversvømmelse. Personbiler kan benytte lokal omkjøring, skriver vegtrafikksentralen på Twitter.

Fv 6150 stengt:

Fylkesveg 6150 i Surnadal er stengt ved Telesbø, Korsbrua og Vidøra grunnet flom. Vegtrafikksentralen opplyser om at det ikke er noen omkjøringsmuligheter.

Fv 6374 stengt

Fylkesveg 6374 ved Svartelva kraftstasjon i Indre Fosen er stengt på grunn av oversvømmelse. Entreprenør på stedet.

Fv 6506 stengt:

I Orkland kommune er fylkesveg 6506 stengt ved Stene grunnet mye vann i vegbanen.

Fv 6612 stengt:

Fylkesveg 6612 ved Klett er stengt grunnet oversvømmelse, det opplyser Vegtrafikksentralen torsdag morgen.

Skippergata i Trondheim stengt:

I Trondheim er fylkesveg 6668 - Skippergata - stengt mellom rungkjøring på Nyhavna og Dora grunnet opprydningsarbeid.

Fv 6674 stengt:

Fylkesveg 6674 er stengt mellom kryssene Øvre Jervan og Jervan Vest, dette grunnet overvann i veibanen.

Flom på Fv 6788:

Det er flom på fylkesveg 6788 Øfsti i Stjørdal, i begge retninger.

Fv 6808 stengt for større kjøretøy: Fylkesvei 6808 Voll (kryss) på Stjørdal er stengt for kjøretøy med aksellast over 3,5 tonn. Årsaken er veiarbeid.

Fv 6816 stengt for større kjøretøy:

På fylkesvei 6816 Langstein (kryss) er veien stengt for kjøretøy med aksellast over 3,5 tonn.

Elv til fare for trafikanter:

En stor elv går over veibanen i Grytesveien på Fylkesveg 6860 i Skogn i Levanger. Politiet melder på Twitter at det er fare for trafikanter, og at Vegtrafikksentralen er varslet. Entreprenør og politiet har rykket ut til stedet.

Veg i Verdal stengt:

Fylkesveg 6900 ved Skjækerfossen i Verdal er stengt. Vegen er stengt på grunn av flom, opplyser Vegtrafikksentralen rundt midnatt natt til torsdag.

Vannlekkasje på Mære:

RVR rykker ut på vannlekkasje på Mære i Steinkjer kommune.

Sprukket vannrør:

Brannvesenet har rykka ut til en vannlekkasje i Vennalivegen i Inderøy kommune. Meldingen kom rundt klokka 23.30 onsdag kveld. Årsaken til vannlekkasjen skal være et vannrør som har sprukket.

- Det er veldig mye vann i fjernvarmeanlegget, og Sivilforsvaret hjelper til. Det er ganske omfattende dette, sier operatør ved 110-sentralen, Jon Eirik Seierstad til Adresseavisen.

Brannvesenet jobber nå med å pumpe ut vann fra bygningen.

Foto: NRK Trøndelag