Mandag kveld, stod følgende melding å lese på politiet i Trøndelag sine facebooksider.

Kjære innbyggere i Trøndelag

Ikke sett egne behov først.

Vår innstendige oppfordring er derfor: Følg helsemyndighetenes råd og pålegg! Ikke sett egne behov foran fellesskapets.

Ikke la oss i politiet bruke unødig tid på å opprette mange straffesaker for brudd på smittevernregelverket. Vi har så mye annet å gjøre.

Vi skal i denne krevende situasjonen likevel bidra til befolkningens trygghet.

Vi sikrer våre grenseoverganger i godt samarbeid med HV, og fremdeles er vi i stand til å etterforske kriminalitet.

I helgen var det fint vær i Trøndelag som gjorde at mange ønsket å være ute. Vi så også at det førte til store ansamlinger av mennesker. Det er i strid med helsemyndighetenes anbefalinger. Det gir økt risiko for smitte og bekymring for mange.

Et godt råd fra oss er: "Opptre som om dere er smittet selv istedenfor å opptre som alle andre kan være smittet". Det vil bidra til at hver og en av dere tar langt flere forhåndsregler og smittevernhensyn for å bekjempe viruset.

Politiet har et grunnleggende prinsipp om å forsøke å gi råd og veiledning før vi eventuelt gir pålegg eller straff. Det er gjort med ett mål for øye: smittereduksjon.

Denne krisen går over. Når det skjer, skal vi som samfunn og mennesker se oss tilbake. Da bør vi konkludere med at vi kom oss gjennom den ved å ha vist medmenneskelighet, klokskap, tillit til myndighetene og hverandre ????

Beste hilsen fra Politiet i Trøndelag????‍♀️