Bjørn Arild Gram ble valgt til ny styreleder på KS sitt landsting onsdag. Han tar over som styreleder etter Gunn Marit Helgesen (H).

- Det er selvsagt godt å bli vist denne tilliten fra et enstemmig landsting, men det er også et stort ansvar. Kommune-Norge står foran store utfordringer i årene som kommer og skal vi lykkes med å opprettholde og bygge ut gode velferdstjenester til innbyggerne, er det avgjørende at kommuner og fylkeskommuner får mulighet til å gjøre lokale prioriteringer. Der skal jeg være en tydelig stemme, sammen med resten av hovedstyret og tillitsvalgte i KS i fylkene, sier Bjørn Arild Gram til KS sin nettside.

Bjørn Arild Gram (47) år har han vært leder i Senterungdommen, rådgiver for partiets stortingsgruppe og statssekretær i Finansdepartementet.

Gram ble valgt inn i Steinkjer kommunestyre allerede i 1992 og i Nord-Trøndelag fylkesting i 1995. Siden 2007 har han vært ordfører i Steinkjer, et verv han nå sier fra seg til fordel for styreledervervet i KS.

Gram er siviløkonom og har også studert historie, økonomi, ledelse og administrasjon. Han har vært nestleder i KS siden 2012.

ORDFØRER: Anne Berit Lein (Sp) blir ny ordfører i Steinkjer når Bjørn Arild Gram nå overtar som KS-leder. Lein blir Steinkjers første kvinnelige ordfører. Foto: Rita Kleven / NRK