Meråker kommune

Her er en oversikt over de tiltakene som ble besluttet iverksatt med øyeblikkelig virkning ut denne uken og inntil ny beskjed kommer.

· Egga barnehage, Tollmoen barnehage, Meråker skole og voksenopplæringen i kommunen stenges.

· Rådhuset stenger for publikum. Kontakt kan skje per telefon, epost eller via Facebook. Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden vår.

· Det innføres besøksforbud på Meråker sykehjem. Det oppfordres til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må avklares med institusjonen.

· Ved Søgardsjalet 2 er det innført stenging av dørene som tilsier at pårørende må ta kontakt med betjeningen før man kan komme inn på besøk.

· Dagsenteret stenges.

· Kantina ved rådhuset stenges.

· Biblioteket stenges.

· Fysikalsk avdeling stenges. Det vil bli tatt kontakt med de som er satt opp på time for nærmere avklaring.

· Alle arrangement i offentlig regi avlyses.

o Alle idrettshaller stenges og andre idrettsarenaer må avslutte fellesaktiviteter.

o Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger må avlyses.

· Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng underlegges samme vurdering og skal avlyses.

· Oppfordrer befolkningen til å unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale.

· Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å gjøre tilpasninger slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbasert løsninger o.l.

Tiltaket iverksettes fra og med i kveld den 11. mars. Konsekvenser og effekter følges tett, og disse blir konkret vurdert av kommunens ledelse kommende helg. Situasjonen er såpass alvorlig at vi nå må påberegne at tiltakene kan vare over en lengre periode. Det gjøres samme vurdering og igangsetting av tiltak i kommunene Selbu, Tydal og Stjørdal.

Merk: det er ikke nødvendig å hamstre mat som et resultat av disse tiltakene, men bruk sunn fornuft å ha litt ekstra på lager fremover.

Begrunnelse for tiltakene

Spredningen av viruset øker raskt. Smitten er helt klart mye mer utbredt enn det vi har registrert ved prøver. Vi har erfart at personer smitter andre før de selv får symptomer. Antallet som smittes vil derfor fort mangedobles dersom vi lever som vanlig, med omfattende møtevirksomhet og sosial omgang mellom mennesker. Tiltakene vi iverksetter skal gi oss en mulighet til å bremse på spredningen før den rammer oss alle. Kommunens ledelse står samlet bak en vurdering i denne situasjonen, om at det er bedre med omfattende tiltak tidlig og heller ha mulighet til å lempe på disse, enn å satse på for små tiltak for sent.

Kommunen har full forståelse for at tiltakene er inngripende og alvorlige samfunnsmessig sett. Dette er også grunnen til at vi vil bruke tiden fram til over helgen til å kunne gi ytterligere vurderinger rundt tiltakenes varighet og omfang.

Det er ikke vår vurdering at vi kan stoppe utbredelse av viruset, men det er av vital betydning for risikoutsatte i befolkningen at vi alle gjør vårt beste for å holde tilbake smittehastigheten. Vi håper dette vil dempe antall som til slutt vil bli syke, og at det kan bidra til å sikre helsetjenestens behandlingskapasitet i pandemiperioden vi står i.

Vurderingene er gjort i tråd med smittevernloven, og støttes av administrativ og politisk ledelse.