Rørosordfører Isak Veierud Busch ber oss droppe svenskehandelen.

- Jeg vil på det sterkeste oppfordre til å ikke reise på handleturer til Sverige. UD fraråder nå alle reiser til utlandet. Funäsdalen er også utlandet, selv om mange av oss kanskje ikke tenker over det. Sverige er et av få land som enda ikke har satt inn sterke tiltak mot virusspredning, og de kraftige virkemidlene vi har iverksatt i vår region blir nytteløse dersom vi reiser på "harryhandel" nå.

- Vær så snill, ta din del av ansvaret. Dess flere som tar dette på alvor, jo raskere kan vi vende tilbake til hverdagen. Ditt bidrag er kjempeviktig i denne tida. Vi stopper spredningen av koronavirus i felleskap! skriver rørosordføreren i en epost til Nea Radio.

Isak Veierud Busch Foto: Per Magne Moan