Lars Lindstad

Prisutviklingen har vært sterk de siste ukene og bitcoin omsettes for øyeblikket til ca. 104.000 kroner per stykk. I denne guiden ser vi nærmere på:

- Hvor man kan kjøpe BTC.

- Gebyrene som følger med når man handler.

- Ulike kontraktyper.

Hvor er det mulig å handle?

I hovedsak finnes det 2 forskjellige måter å gjøre det på. Den første innebærer bruken av veksler. Dette er en tjeneste som veksler annen kryptovaluta (eller norske kroner) direkte til bitcoin. Her betaler du som oftest et sted mellom 2 - 4% i gebyr.

Valg to er å bruke en bitcoinbørs. Dette er selskaper som har spesialisert seg på å tilrettelegge for handel direkte mellom privatpersoner. I Norge finnes det flere bitcoinbørser som er relativt enkle å benytte.

Denne guiden forklarer hvor det er mulig å handle bitcoins via VISA eller bank i Norge. Hos de norske bitcoinbørsene er det mulig å ID-verifisere seg med enten bankid eller VIPPS, noe som forenkler prosessen.

Så mye koster det å trade

Kjøp av bitcoin vil koste deg litt penger i form av gebyrer til børsen, samt bankene (hvis du velger å bruke en bitcoinbørs i utlandet).

Det første gebyret er selve kurtasjen du betaler for å handle. Det fungerer omtrent på samme måte som med aksjer, da gebyret trekkes fra den totale kjøpesummen.

Hos norske bitcoinbørser betaler du et gebyr tilsvarende et halvt prosentpoeng av det du handler for. Dette gebyret betales av både kjøper og selger, som betyr at det trekkes fra totalbeløpet som omsettes.

Her er et eksempel: Du kjøper bitcoin for 100.000 NOK. Av dette trekkes det fra 0,5%. Det tilsvarer da 500 kroner.

Selgeren betaler et tilsvarende gebyr, som gjør at det totale gebyret som tilfaller bitcoinbørsen utgjør 1%.

Andre kostnader

I tillegg til gebyrer for trading er det også andre kostnader du må belage deg på å betale. Det første er gebyret som kreves for å trekke ut BTC fra platformen. Her er det vanlig å betale rundt 50 kroner (konvertert fra 0,005 BTC).

I tillegg krever noen bitcoinbørser at du betaler et gebyr hvis du ønsker å gjøre uttak i NOK til en norsk bankkonto. Størrelsen på uttaksgebyret er beskjeden, og det er som regel snakk om en sum på mellom 20-50 kroner.

Et siste gebyr inntreffer hvis du ønsker å overføre penger internasjonalt. Da er det vanlig å måtte betale rundt 300-500 kroner i gebyrer, både til mottakerbørsen og banken. En del av kostnadene skyldes gebyret for å veksle om norske kroner til en utenlandsk valuta.

Litt om skatt og verifisering

Profitt (og tap) ved kjøp og salg av bitcoin skal beskattes på samme måte som ordinære gevinster. Det skal derimot ikke medregnes MVA på salg av bitcoin i Norge. Årsaken er at bitcoin regnes som en valuta, som har et unntak i merverdiavgiftstloven.

For å handle hos norske bitcoinbørser og de seriøse utenlandske portalene må du verifisere identiteten din. I Norge er det enkelt å verifisere seg, da man kan bruke enten VIPPS eller bankID.

ID verifisering hos utenlandske selskap kan ta lenger tid, da prosessen oftest er manuell. De krever kopier av passbilder eller førerkort, samt fakturaer som viser fullt navn og adresse.

Velg riktig kontrakttype

Når du skal kjøpe bitcoin finnes det i prinsippet to forskjellige måter å gjøre det på. Den første er å kjøpe på vanlig måte, til det som kalles for spotprisen.

Det er den gjeldende markedsprisen som kreves per bitcoin og gir deg fysiske BTC som du kan overføre, selge eller lagre på egen konto.

Når du skal kjøpe bitcoin i Norge er det kun mulig å kjøpe til spotpris med fysisk levering. Derimot finnes det noen utenlandske børser som tilbyr såkalte futures kontrakter. Dette kan sammenlignes med derivater, hvor du handler rettigheten til å selge eller kjøpe bitcoin på et fremtidig tidspunkt.

Noen velger å handle med futures, ettersom de åpner for å gire investeringen. Det er derimot noe som ikke anbefales, av flere årsaker.

For det første er ikke futures markedene for bitcoin regulert av Finanstilsynet. Det medfører dårligere beskyttelse for deg som norsk kunde. For det andre kan disse instrumentene være relativt kompliserte, og medføre store ekstrakostnader.

Å kjøpe bitcoin via futures er derfor noe man bør unngå, med mindre man kjenner markedet og har god kunnskap om hvordan kontraktene fungerer.