I forbindelse med etterforskning av to hytteinnbrudd i Glåmos og et i Rugldalen har det nå dukket opp en mistenkt i alle tre sakene.

Det ble foretatt åstedsundersøkelse på alle tre hyttene og det er funnet DNA av en gjerningsperson på to av hyttene, en i Glåmos og den på Rugldalen. Den mistenkte er en "kjenning" av politiet i den grad at han er mistenkt for flere forhold fra før og han sitter for tiden varetektsfengslet i en annen sak. Han vil trolig bli avhørt i nærmeste framtid vedrørende hytteinnbruddene her på Røros.

Utover dette ble det funnet tyvegods fra hyttene ved Granåsen i Trondheim i slutten av oktober.