Tydal kommune har i dagens kommunestyremøte vedtatt å trekke seg ut av forvaltningskontoret og DMS samarbeidet.

- Tydal gjør dette på grunn av økononi. Samarbeidet i Værnesregionen på disse områdene er for dyrt, med blandt annet en døgnpris på DMS på godt over 100.000 kr, sier ordfører Jens Arne Kvello.

Vi har allerede fått et tilbud fra Selbu som er vesentlig rimeligere og ser fram til samtaler med nabokommunen.

Oppsigelsestiden er på 1 år, hvilket betyr at de nye samarbeidsformene eller nye løsningene på disse områdene må være på plass før 01.01.2022.