- Det er bedre å slå hardt når man først slår i stedet for å drive med en seigpining, sier ordfører i Røros, Isak Veierud Busch.

Får svar i løpet av kvelden

Derfor er det beslutta å avlyse alle aktiviteter i forbindelse med 17. mai-feiringen. Tidligere hadde kommunens kriseledelse laget en tiltaksplan som gikk til 16. mai, men denne forlenges på ubestemt tid.

- Fra før har vi anbefalt munnbind der det ikke er mulig å holde en meters avstand, vi har bedt folk unngå reiser til kommuner som har smitte, vi har oppfordret til hjemmekontor og vi har bedt folk holde seg mest mulig hjemme. Nå kan tiltakene bli enda strengere.

De har ennå ikke fått resultatene av de over hundre testene som ble tatt torsdag. Det ble påvist smitte på en person tilknytta Røros voksenopplæring, og 40 - 50 personer der ble satt i karantene. Det er også påvist smitte hos en elev på Røros videregående. Eleven er ikke hjemhørende i Røros.

- Alle de 23 hurtigtastene som ble tatt i går var negative. Vi får resultatene på de andre testene i løpet av noen timer, sier han.

Rødt nivå

Uansett utfall vurderer kommunen enda strengere tiltak.

- Vi har hatt besøk av statsforvalteren og fylkeslegen i dag og de anbefaler oss å følge de samme tiltakene i hele regionen når situasjonen er såpass uoversiktlig. Vi har tidligere ikke hatt arrangementsforbud, men det er et tiltak vi vurderer. Vi ser også på mulighetene for å innføre rødt nivå på skoler og barnehager, og at deler av næringslivet må holde stengt.

Det er et religiøst arrangement i Tynset kommune man så langt antar er arnestedet, og at det er tilreisende som har vært smitta og har deltatt på dette arrangementet. Det skal være snakk om en britisk mutasjon av covid 19-viruset som har spredt seg over regionen. Så langt er det påvist smitte hos om lag 50 personer.

- Det kommer fortløpende informasjon om situasjonen, så vi anbefaler folk å holde seg oppdatert på kommunens nettsider, sier Busch.