De flytter til det gamle E-verksbygget like ved skysstasjonen og lokaliserer seg nå fast der med trykkerivirksomhet og grafisk produksjon.

Bedriften er også en svært viktig bedrift i Neadalsføret som vekstbedrift for Selbu og Tydal kommuner.

- Vi flytter for å få mer plass, sier daglig leder Morten Dahlø.