Det er på ingen måte noen nybegynner som inntar redaktørstillingen i Innherred. Leirset har jobbet mange år i Trønder-Avisa. Han har også vært innom Levanger-Avisa og Verdalingen, to av avisene som ble slått sammen til Inherred i 2015.

- Det var lukta av gammel sagmugg ler Espen Leirset. Jeg hadde mange gode år på Nord Universitetet, men det var vanskelig å si nei når sjansen kom til å lede en så dyktig og engasjert redaksjon som dette.

Tidligere politiker

Espen Leirset har frem til nå vært nestleder i Levanger Arbeiderparti, men har sagt fra seg vervet for å bli avismann. Han tror ikke det politiske engasjementet vil bli et problem. - Identiteten min er som journalist, så at jeg nå skal sette et kritisk blikk på både Arbeiderpartiet og andre partier vil ikke bli et problem, det får dessuten leserne vurdere når jeg er i gang med redaktørgjerningen sier Leirset.

Hardeste konkurransen i landet

Markedet Innherred konkurrerer i er kanskje det aller tøffeste ifølge Espen Leirset.

- Levanger og Verdal har den hardeste aviskonkurransen i landet, her er Adresseavisen, Trønder-Avisa, samt nykommeren I-Levanger sier Leirset. Så dette unike mediemangfoldet gir en god mulighet til å "fighte" litt, det tror jeg blir bra avslutter redaktør Espen Leirset.