Årets rypejakt er i gang. Mange steder startet dette 10. september, mens andre steder er det 15. september som er den store datoen.

Men hva er status når det kommer til rypebestanden? Det snakkes om at rypa er rødlistet - er det da forsvalig å sende 50.000 jegere ut med hagle?

Fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget sier at det stort sett er mye rype.

- Heldigvis ser det bra ut i år. De fleste steder har en oppgang, sier han og legger til at Trøndelag er landets beste område når det kommer til rypejakt.

Forrige sesong ble det skutt 55 200 ryper her, nesten dobbelt så mange som de nest beste fylkene, Innlandet og Troms og Finmark.

På landsbasis ble det i fjor felt 176 500 ryper fordelt på 48 500 jegere.

Rødliste

Breisjøberget sier at det at rypa er en rødlisteart, ikke trenger å bety at den er truet.

– Det trenger ikke å bety at det går dårlig med rypa og at den er utrydningstruet. Men det er en art vi må følge med på, for den har vært en stort art som har hatt en veldig stor nedgang over tid. Nå har nedgangen flatet ut og det kan se ut som om bestanden er på vei litt opp, sier han.

Rypetelling

I forkant av årets jaktsesong har Statskog organisert rypetellinger og det er tall fra disse tellingene som danner grunnlaget for antall jaktkort som selges.

Men det er flere jegere enn kort, så hvert år opplever noen at det ikke er jaktkort å få kjøpt.

Hør intervju med fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, her: