Internett fra alle leverandører var nede i store deler av Selbu og Tydal hele lørdag. Det var abonnenter fra Stuggusjøen til svenskegrensen og Nessjøen, Vestover forbi Grønsjøen og sørover til Langen som ble rammeet, fortalte kundebehandler i Telia, Hans Ystanes til Nea Radio. Også Telenor slelt med internett i samme område. Det er grunn til å anta at lynnedslag kan være årsaken til problemene med både strøm og internett det siste døgnet.