Over 200 var samlet da Stugudal Fjell inviterte til sin årlige isfiskekonkurranse i solskinnet onsdag.

Totalt 158 påmeldte konkurransefiskerevar påmeldt, fordelt på 76 barn og 82 voksne.

Premien for størst fangst uavhengig av klasse gikk til Erling Jermstad, som fikk opp tre flotte røyer på til sammen 1240 gram.

Størst fisk i barneklassen var det Ludvig Bremseth som fikk, mens Ivar Schjetlein fikk største fisken i voksen-klassen.

FOLKSOMT på Stuggusjøen da Stugudal Fjell arrangerte isfiskekonkurranse onsdag. Foto: Nils Otto Huseby