Solid bankdrift og godt resultat i 2017 legger grunnlaget for at Sparebank 1 SMN kan dele ut 70 millioner kroner til gode formål i Trøndelag og på Nordvestlandet, skriver banken i en pressemelding.

I forbindelse med offentliggjøringen av det foreløpige årsregnskapet for 2017, foreslår styret i SpareBank 1 SMN å øke utdelingen til gaveformål til 70 millioner kroner. Dette er en økning på ti millioner kroner fra året før.

- Når det går godt for regionen går det også godt for banken, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i SpareBank 1 SMN.

Vil være med å skape arbeidsplasser i regionen

Hovedsatsinga med pengene i år blir å bidra til å skape framtidige arbeidsplasser i Trøndelag og på Nordvestlandet.

– SpareBank 1 SMN har en lang tradisjon for å dele en stor andel av overskuddet med samfunnet, og årets sterke resultat gir oss mulighet til å prioritere gründere og innovasjon spesielt. Vi vil bidra til at det skapes nye arbeidsplasser som sikrer økt verdiskaping i hele Midt-Norge, sier Brøske.

Sparebank 1 SMN vil forsterke samarbeidet i mange av de eksisterende prosjektene, men vil også sette av minimum 20 millioner kroner til prosjekter og tiltak som bidrar til målet om flere nyetableringer og økt innovasjon i regionen.

147 millioner mer i 2017

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1828 millioner kroner i 2017, som er 147 millioner bedre enn året før.

- 2017 ble nok et godt år med høy vekst spesielt i privatmarkedet. Bankens strategi og posisjon som digital bank med lokal og personlig signatur, har vært en riktig strategi for oss, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Bankens virksomhet i Røros og Holtålen går også godt. Avdelingen kunne i fjor notere seg for en utlånsvekst på hele 21,9% og en innskuddsvekst på 9,8%. Dette er langt over den generelle markedsveksten.