– Vi i nettpatruljen blir oppringt daglig av personer som blir mobbet på nettet, og de plattformene som går igjen mest er TikTok og Snapchat sier Nora Follestad Kverkild politibetjent i politiets nettpatrulje.

Hun sier at det kan være snakk om nedsettende kommentarer i kommentarfelt, eller under livesendinger.

– Vi ser også snapchatgrupper hvor det deles enten voldsvideoer eller nakenbiler, eller andre bilder uten samtykke, sier hun.

Bestilt vold

– Henvendelsene i Trøndelag er økende når det gjelder mobbing, det sier Benthe Asp Elev og lærlingeombud i Trøndelag fylkeskommune.

De siste årene har problemene med mobbing, trakassering og krenkelser økt i den trønderske skolen. Det er helt klart at det er mer krevende saker, sier Asp.

– I flere år nå så ser vi tilfeller hvor det er vold som er bestilt i sosiale medier mot enkeltpersoner. Det kan også være beskyldninger mot enkeltelever som kan være veldig graverende som publiseres og sendes vilt rundt, sier hun.

Asp sier at unge selv er bekymret over utviklingen i den digitale mobbingen.

– De syns selv at dette er et voksende problem, og da tar vi som elevombud dette på største alvor selvfølgelig, sier hun.

Mobbing i elevundersøkelsen

Alle grunnskolene i Norge gjennomfører elevundersøkelser der blant annet forekomsten av mobbing blir undersøkt.

I fjor ligger skolene i Steinkjer  betydelig over landsgjennomsnittet når det gjelder mobbing, viser tall fra elevundersøkelsen som gjennomføres på 7. og 10. trinn.

Nesten 14 prosent av elevene på 7. trinn oppgir å ha blitt mobbet av andre elever på skolen, mens landsgjennomsnittet er under 10 prosent. I tiende trinn er trenden den samme for steinkjerskolene.

Gisle Almlid-Larsen, sektorleder skole i Steinkjer kommune sier at de ikke kan akseptere at de har slike tall.

– Vi sliter på enkelte områder og det gir nok utslag på statistikken, sier han.

Brutal atferd

Han sier at utviklingen de siste årene i skolen viser mer brutal atferd blant elevene.

– Vi klarer i mindre grad enn før å regulere atferden til elevene. Det gir utslag i at flere klasser opplever dårlig læringsmiljø, sier han.

Han peker på stygg språkbruk og mindre respekt for voksne, og at sosiale medier gir mobberne en lite kontrollert arena å utfolde seg på.

– Det er mange som lett føler seg utestengt, elevene her oppgir at de føler seg mobbet og det er noe som vi tar på høyeste alvor, sier han.

Større omfang

Mobbing på nett når ut til et mye større “publikum” enn det som har vært vanlig i tradisjonelle mobbesaker sier Follestad Kverkild.

– Et bilde som man ikke ønsker skal deles eller kommentarer blir sett av mange, og det gjør at omfanget av mobbingen blir verre, avslutter hun.

Hør intervjuene her: