På et ekstraordinært årsmøte onsdag kveld skal medlemmene i Tydal idrettslag ta stilling til spørsmålet om ny kunstgressbane.

Både idrettslaget og kommunen er nå enige om at en legger bort det opprinnelige forslaget om en 7-er-bane og heller bygger en 11-er-bane.

I den nye avtalen med Tydal kommune heter det idrettslaget sjøl skal bygge den nye kunstgressbanen og sjøl søke om tildeling av spillemidler.

Tydal kommune bevilger drøyt 2.3 millioner kroner, og kostnadsdifferansen på 360.000 kroner mellom en 7-er-  og en 11-er-bane dekkes av Tydal IL. Den nye banen skal etter planen stå ferdig i løpet av neste år.

Hør intervju med Kjell Olav Græsli, leder i Tydal IL: