Siden 1789 har Bergverksdirektør Peder Hiorts kiste stått i kjelleren i et eget kapell på kirkegården på Røros. Kista har de siste 100 årene vært dekket av sand.

Nå vurderes det å grave fram kista igjen.

Ole Jørgen Kjellmark er forstander for Peder Hiorts Stiftelse og sier at det er en god del nysgerrighet som ligger til grunn for at man nå vil gå ned i kjelleren i gravkapellet. Han sier at det er en svært så standsmessig bergverksdirektør som ligger begravet i kista: