Selbu Sanitetsforening har tatt initiativ til å arrangere førstehjelpskurs for 10. trinn ved Selbu Ungdomsskole.

Det er 52 elever ved 10. trinn og de ble delt opp i fire grupper fordelt over to dager.

Elevene fikk innføring i generell førstehjelp inkludert demonstrasjon av hjertestarter.

Kurslærer var Vegard Malum Hassel fra Selbu Ambulanse og han var godt fornøyd med de unge elevene sine.

Kurset var både interessant og lærerikt, mener elev Per Erik Ofstad.

Selbu Sanitetsforening vil sammen med rektor Nils Kjøsnes evaluere prosjektet etter kurset og hvis det blir vellykket vil saniteten gjerne gjøre dette til en årlig aktivitet.