Robert Sørli er fremdeles beste nordmann i Iditarod og ligger nå på 6. plass i sammendraget.

Ralph Johannesen 13, Sigrid Ekran 23, Ketil Reitan 26 og Lars Monsen 28.

Alle de norske, bortsett fra Robert Sørli  har tatt ut sine to obligatoriske hviler på henholdsvis 8 og 24 timer. Sørli har ennå 8-timeren til gode.

Robert Sørlier nå på sjekkpunkt  Keltag og har ennå seks sjekkpunkter han må innom før han kjører over målstreken i Nome.

Fakta om kjøre/hviletid i Iditarod:

Hver kjører legger opp sin egen kjøreplan med kjøre-og hviletid. Alle må ta ut en obligatorisk 8 timers pause på et av sjekkpunktene langs Yukon River. I tillegg er en obligatorisk 24 timers hvile valgfritt der det er mest hensiktsmessig for kjører og hunder. Her er det også tidsutjevning. I tillegg er det obligatorisk 8 timers hvile for alle på sjekkpunkt White Mountain. Kort oppsummert så betyr det at når alle spannene har tatt både 24 timeren og den første 8 timeren så er det det spannet som ligger først i sporet som leder. Fram til da kan det være vanskelig å se hvem som virkelig leder løpet.