Noen har hengt opp en plakat på et reingjerde i Singsås hvor det står at rein som kommer inn på den dyrkede marken vil bli avlivet.

- Det vil da bli gitt et 6 timers varsel i samråd med offentlige myndigheter. Er ikke reinen fjernet innen gitt tidsfrist vil avliving settes i gang, står det blant annet på plakaten.

Det var som først omtalte saken.

- Plakaten taler for seg selv. Dette er trist, men man blir ikke helt overrasket, sier reineier Unni Fjellheim.

Anonym trussel

Hvem som har skrevet og hengt opp plakaten er ikke kjent, men trusselen er tydelig rettet mot reinbeitedistriktet i området - som har ansvar for å utføre vedlikehold av gjerdet, slik at ikke reinsdyr kommer seg på innmarken.

- Jeg synes at det er alvorlig og trist. Plakaten taler for seg selv. Jeg vet ikke hvem som har hengt opp den, eller hvor lenge den har hengt der, sier Unni Fjellheim, leder i Gåebrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt) til NRK Trøndelag.

- Men jeg er ikke akkurat overrasket. Slike holdninger kommer frem i ny og ne mot oss i reindriften. Jeg husker godt da jeg selv var barn - det skjedde at noen tok loven i egne hender og skjøt rein. Dette er som et gufs fra fortidens historiske hendelser her i traktene, sier Fjellheim til NRK.

Fjellheim innrømmer at det har vært konflikter i området, og at hun ved to anledninger i fjor var i Singsås for å komme i samtale med grunneiere og Midtre Gauldal kommune. Møtet og befaringen var nyttig, sier Fjellheim.

- Det er viktig for meg å si at vi i Gåebrien sijte (Riast/Hyllingen reinbeitedistrikt) ønsker at det skal fungere bedre for oss alle, både for oss reindriftssamer og bønder.